First post

posted on 06 Feb 2013 10:59 by nikorasuchai directory Diary
Sawadeee
 
I am from Malaysia now working in Singapore Netccentric! Wooot

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ exteen

posted on 05 Feb 2013 10:57 by nikorasuchai

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก